Aktualności

Plac Zabaw w Chłapowie

Plac zabaw w Chłapowie

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa Inwestująca w obszary wiejskie”

 

Operacja pn. „Remont ogólnodostępnej infrastruktury spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Chłapowa na wolnym powietrzu”

mająca na celu poprawę integracji mieszkańców Chłapowa i rozwój turystyki poprzez powstanie ogólnodostępnego miejsca spędzania wolnego czasu na wolnym powietrzu współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja realizowana w ramach strategii wdrażanej przez

Północnokaszubską Lokalną Grupę Rybacką

 

Przewidywane wyniki operacji to utworzenie bezpiecznego miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Chłapowa

 

 

Fotogaleria:

 
+ wszystkie aktualności