Aktualności

Walne Zgromadzenie 2015

W dniu 20 stycznia 2015 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Chłapowa. Na zebraniu omówione zostały zakres prac i osiągnięcia w 2014 r., przedstawione zostało sprawozdanie finansowe za ubiegły rok oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

W dniu 20 stycznia 2015 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Chłapowa. Na zebraniu omówione zostały zakres prac i osiągnięcia w 2014 r., przedstawione zostało sprawozdanie finansowe za ubiegły rok oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. W głosowaniu członkowie naszego stowarzyszenia udzielili absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia z wykonanych obowiązków w roku 2014.
W dalszej kolejności wyznaczono kierunki działań i omówiono plany na 2015 rok.


W bieżącym roku nasze stowarzyszenie planuje zorganizować:
- W marcu wyjazd do Teatru Miejskiego w Gdyni na spektakl pt. „Ożenić się nie mogę” dla wszystkich chętnych mieszkańców Chłapowa.
- W kwietniu i maju w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Urzędu Miasta Władysławowa i Starostwa Powiatowego w Pucku przeprowadzone zostaną dwa konkursy dla dzieci Szkół Podstawowych z terenu Gminy Władysławowo i Powiatu Puckiego dotyczące wiedzy o twórczości Augustyna Necla i o Gminie Władysławowo jaki i Powiecie Puckim oraz plastyczny dotyczący legend i bajek spisanych przez tego autora.
- W okolicach dnia 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka rajd rowerowy po naszej okolicy zakończony ogniskiem integracyjnym dla wszystkich chętnych mieszkańców Chłapowa.
- W czerwcu Festyn Sobótkowy.
- We wrześniu w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Urzędu Miasta Władysławowo realizacja projektu Stacji Meteorologicznej przy Szkole Podstawowej w Chłapowie.
- W listopadzie Zabawa Andrzejkowa dla wszystkich chętnych mieszkańców Chłapowa.

 

O szczegółach planowanych przedsięwzięć będziemy informować na bieżąco.
Jednocześnie korzystając z okazji chcieliśmy przypomnieć, że każdy może zostać członkiem naszego Stowarzyszenia, serdecznie zapraszamy osoby chętne do uczestnictwa w pracach na rzecz naszego pięknego Chłapowa i jego mieszkańców.

 

 

Fotogaleria:

 
+ wszystkie aktualności